با این اسکیت بورد به آسانی از پله‌ها رد شوید

0
115